Importancia de la toma de terra correcte

Per què connectar a terra?
Una connexió a terra de mala qualitat no només contribueix a un temps d’inactivitat innecessari, sinó que és perillós i augmenta el risc de fallades en els equips. Sense un sistema de connexió a terra eficaç, podríem estar exposats a risc de descàrrega elèctrica, per no esmentar els errors en els instruments, els problemes de distorsió harmònica, els problemes de factor de potència i un bon nombre de possibles errors intermitents. Si els corrents de fallada no compten amb una ruta a terra a través d’un sistema de connexió a terra dissenyat i mantingut de la forma apropiada, podrien trobar rutes no desitjades que podrien acabar danyant a les persones. Les següents organitzacions proporcionen recomanacions i estàndards per garantir la seguretat en la connexió a terra:
Les preses de terra protegeixen tant als equips com a les persones de diferències de potencial perilloses.
La presa de terra és un element fonamental de qualsevol instal·lació elèctrica. Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió espanyol:
“Les posades a terra s’estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, respecte a terra, puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats “(Instrucció tècnica complementària 18).
Els objectius d’un sistema de posada a terra en baixa tensió són
els següents:
• Millorar la qualitat del senyal minimitzant el soroll
electromagnètic. •
• Proveir seguretat a les persones limitant la tensió de contacte.
• Protegir les instal·lacions donant un camí de baixa impedància.
• Establir un potencial de referència equipotencializando el
sistema.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *